homewie zijn wevacaturescontact info
Nieuwe multifunctionele kipopleggers
Er werden nieuwe multifunctionele kipopleggers geleverd bij Stevens-April voor inzet in de GWW-sector (Grond-, Weg- & Waterbouw). De stalen laadbakken zijn geïsoleerd, en voorzien van o.a. een hydraulische deur, een schuifdekzeil, een weeginstallatie, ...
Oude papierfabriek De Naeyer te Willebroek
De oude papierfabriek De Naeyer te Willebroek maakt plaats voor een nieuwe buurt, de werken zijn volop aan de gang. Het wordt een veelzijdige en rustige woon- en werkomgeving, met respect voor de historische gebouwen.
  
Stevens-April verzorgt grondtransporten uitbreiding ExxonMobil
ExxonMobil is gestart met de bouw van een nieuwe Antwerpse raffinaderij-unit die zware hoogzwavelige olieproducten zal omzetten in transportbrandstoffen voor de scheepvaart zoals diesel en gasolie. ExxonMobil kondigde deze zomer aan een investering van een miljard dollar te doen in de Antwerpse vestiging waar meer dan 1000 werknemers en contractors aan de slag zijn. Door de investering komt er plaats voor nog 700 extra werknemers tijdens de bouwperiode van drie jaar. De uiteindelijke uitbreiding zal 70 hoogopgeleide technici aanwerven.

Tijdens de bouwperiode worden grote hoeveelheden bulkgoederen aan- en afgevoerd bij ExxonMobil voor diverse aannemers door Stevens-April Transport uit Temse. Het betreft afvoer van (vervuilde) grond, uitbraak van oude funderingen,… met aansluitend de aanvoer van aanvulgrond, stabilisé,… voor de bouwwerken. Transport op ExxonMobil is net als werken aldaar zeer specifiek gezien de uiterst strenge veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn in de raffinaderij. Stevens-April beschikt dan ook over de vereiste vergunningen, een aangepast wagenpark en chauffeurs met de vereiste opleidingen en ervaring.

Stevens-April Transport is gespecialiseerd in het vervoer met kipopleggers van grondstoffen voor de bouwsector in o.a. grond- en afbraakwerken, wegenbouw, saneringen, waterbouwkundige werken, … De transportfirma beschikt dan ook over het nodige aangepaste materieel, voor grondstoffen met aluminium laadbakken, zware materialen met stalen laadbakken, verontreinigde grond met afgezeilde laadbakken, asfalt met geïsoleerde laadbakken, slib met afgedichte laadbakken, ruwterrein transport met 4x4 trekkers, etc.
Sanering hand in hand met wegenwerken Ninove
In Ninove-centrum vinden ingrijpende en daarom ook gefaseerde wegenwerken plaats. Na het wegfrezen van het asfalt werd overgegaan tot het verwijderen van asbestvervuiling onder verhoogde veiligheidsmaatregelen. Het uitgebreide wagenpark met trekker-kipopleggers van Stevens-April Transport kwam op dit werk zo aan bod in de sanerings-, riolerings- en wegenwerken.
foto’s: ©Giovanni Neckebroeck
 
Grote sanering te Lokeren in uitvoering
Op de Hoedhaarsite te Lokeren werden konijnen- en hazenvellen tot vilt voor de hoedenindustrie verwerkt, met een zware bodemverontreiniging (kwik) tot gevolg. De hoofdaannemer graaft in opdracht van de OVAM ca. 20.000 ton betonpuin en grond uit op de ex-Colruytsite, Stevens-April Transport zorgt voor een veilige afvoer met aangepaste en afgezeilde trekker-kipopleggers die voorzien zijn van de noodzakelijke vergunningen.
 
Stevens-April werkt mee aan tankstation E314
Strukton Milieutechniek voert momenteel grote werkzaamheden uit aan het tankstation Rotselaar-Zuid op de autosnelweg E314 (A2). Stevens-April Transport verzorgt voor deze hoofdaannemer de aan- en afvoer met trekker-kipopleggers, ondermeer de afvoer van ca. 700m³ verontreinigde grond met afgedekte kipopleggers, en de aanvoer van aanvulzand. Gezien het station volledig operationeel dient te blijven tijdens de werkzaamheden vereist het een zeer specifieke planning en aanpak.
    
Ruw werk vereist stoere 4x4 trekker-kipopleggers
Voor slecht berijdbare terreinen beschikt Stevens-April Transport in zijn wagenpark over een vloot 4x4 trekker-kipopleggers. Deze trekkers zijn de ideale mix om enerzijds op de werf of stortplaatsen goed uit de voeten te kunnen in de modder, en anderzijds ook nog voldoende wettelijk laadvermogen te behouden op de weg. Laat de winterperiode maar komen!
 
 
Recordtempo voor Total Optara
In Antwerpen werkt Total aan het mega-project “Optara”, de bouw van een nieuwe solvent deasfaltering eenheid, alsook een nieuwe mild hydrockracking eenheid in de Antwerpse Haven. Om de assemblage van de individuele onderdelen voor de raffinaderij in goede banen te leiden, diende in een recordtempo een extra terrein tijdelijk verhard te worden met gebroken recupmateriaal. De aanvoer van duizenden tonnen per dag werd door Stevens-April Transport binnen de voorziene termijn gerealiseerd voor de klant, met de inzet van extra capaciteit aan trekker-kipopleggers.